Service & Garanti

Huawei


Vi rekommenderar Mobylife som ombud för att få söka garanti på din produkt från Huawei.

Mobylife är en auktoriserad serviceverkstad till Huawei, i det fall det passar er bättre kan ni hitta andra serviceverkstäder via Huawei´s hemsida.

Många problem kan lösas på distans utan att du behöver skicka in din produkt. Vi rekommenderar att ni gör en återställning av mjukvaran innan ni skickar iväg er produkt för service.

Via länken kan ni skapa en felanmälan och skicka er produkt på service.

Klicka på länken för att komma till Mobylife

Observera att Huawei´s garanti inte omfattar skador till följd av oaktsamt användande eller om du tappat din produkt