Google Contacts

Med vår koppling mot Google Contacts så får du en notis i er dator med inringarens uppgifter. Detta sker automatiskt vid varje inkommande samtal. Behöver du ringa någon kontakt som du har i er Google Contacts så kan du snabbt och enkelt söka efter kontakten och sedan trycka på ring knappen för att ringa upp kontakten.