Zendesk

Easy Telefoni har en koppling mot Zendesk. Kopplingen fungerar på följande sätt: När du får ett inkommande samtal i din softphone så trycker du på knappen för externa applikationer och då startar Zendesk.
I Zendesk så skapas det automatisk ett nytt ärende på användaren som har ringt in och du kan börja anteckna direkt. Du kan även välja att Zendesk startas automatiskt när samtalet kommer in.