Service & Garanti

Samsung


Vi rekommenderar Samsung service som ombud för att få söka garanti på dina produkt från Samsung.

Samsung service är en auktoriserad serviceverkstad till Samsung, i det fall det passar er bättre kan ni hitta flera serviceverkstäder via Samsungs hemsida.

De flesta problem kan lösas på distans utan att du behöver skicka in din produkt på service. Följ anvisningarna på Samsung services hemsida för att hitta bäst hjälp för ditt specifika ärende.

Via länken kan ni göra en egen felsökning eller skapa en felanmälan och skicka er produkt på service.

Klicka på länken för att komma till Samsung Service

Observera att Samsungs garanti inte omfattar skador till följd av oaktsamt användande eller om du tappat din produkt.