Service & Garanti

Sony


Vi rekommenderar Mobylife som ombud för att få söka garanti på din produkt från Sony.

Mobylife är en auktoriserad serviceverkstad till Sony, i det fall det passar er bättre kan ni hitta andra serviceverkstäder via Sonys hemsida.

Många problem kan lösas på distans utan att du behöver skicka in din produkt. Vi rekommenderar att ni gör en återställning av mjukvaran innan ni skickar iväg er produkt för service.

Skapa en felanmälan och skicka er produkt på service genom att kontakta Mobylife.

Klicka på länken för att komma till Service-centret

Observera att Sonys garanti inte omfattar skador till följd av oaktsamt användande eller om du tappat din produkt.