Har du ett supportärende?

Klicka på den blå knappen längre ner på sidan för göra en felanmälan

Vad behöver du hjälp med?

Lägga en
beställning

Beställningsformulär

Serviceärende för Mobiler

Registrera ärende

Serviceärende för Headset

Registrera ärende

Göra
felanmälan

Till felanmälan

Aktivera
fjärrstyrning

Till fjärrstyrning

Besöka
vår supportsida

Till supportsidan

Se aktuell driftinformation

Till driftinformation