Varför ska man ha rapportverktyget?

Vad gör rapportverktyget?
Easy Telefoni har ett kraftfullt rapportverktyg vars syfte är att hjälpa företag att ta vara på inkommande- och utgående samtal. Med verktyget kommer ni väldigt lätt att kunna identifiera områden som ni behöver förbättra.

Vad kan man mäta?
Med rapportverktyget kan ni mäta allt ni kan tänka er. Antal inkommande samtal, hur svarsgrupperna presterar, vilka agenter som besvarat flest samtal, deras snittid, hur många samtal som ej besvarats osv. Det är ni som bestämmer vad ni vill mäta och hur detaljerade rapporter ni vill ha.

 

Hur jobbar vi med rapporterna?
Jag har flera schemalagda rapporter som går ut till mig vid olika tillfällen. En rapport går ut varje måndag kl 06.00 (ni bestämmer själva vilken tid, vilken dag och hur ofta ni ska få rapporterna) och två andra som mailas till mig varje månadsskifte. I veckorapporten ser jag hur våra svarsgrupper har presterat dvs hur många inkomna samtal vi tagit emot, hur många som ej besvarats och snittsvarstiden.
Rapporterna som jag får vid månadsskiftet sammanfattar månaden som har gått.
Utefter de uppgifter jag får från rapporten fastställer jag tillsammans med teamet områden vi kan förbättra.

Sen vi började mäta våra svarsgrupper svarar vi på fler samtal, vi har nöjdare kunder och vi jobbar mycket mer effektivt. Vi har hittat våra svaga punkter och gjort en åtgärdsplan på hur vi ska bli bättre. Detta har lett till att vi har färre tappade samtal och vi har sänkt vår svarstid till 15 sekunder.

 

Vem ska ha rapportverktyget?
Rapportverktyget passar er som vill ge era kunder en bättre service och en högre närvaro. Vad är ett samtal värt för er? Hur många fler affärer kommer ni att vinna genom att besvara fler samtal? Hur många fler nöjda kunder kommer ni få?

Självklart så hjälper vi er att sätta upp rapportverktyget utefter era önskemål.

Skriven av Burhan Kesapli

Denna karismatiska herre har ett sött smeknamn med många kalorier, Bullen. Bullen har en intensiv energiförbrukning under dagen och narkolepsi efter 21.30. Drömmer om att springa långt på höga höjder.